News 2008

Dogs Show Judge Result Dandy IDS Beograd Srb Denis Kuzelj Slo jw jbob bob bis2 Dandy NS Debeljaca Srb Polgar Andras Cz jw Dandy NS Turija Srb Karlo Bala Srb jw jbob jbog jbis Dandy EuroDS Budapest Hu Laurent Pichard Cz jw jbob EU’08JW Dandy NS Paracin Srb Barbara Kroflin...
Read more →

LITERATURA I KINOLOSKI PUT KROZ SVEMIR

18. Dec. 2008. Planirane turisticke destinacije za blisku buducnost (2020-2040) ce zainteresovanim putnicima omoguciti uzivanje u posmatranju zalaska Zemlje. Da, turizam kroz svemir. Nauka i tehnologija vrtoglavom brzinom krecu u naizgled nemoguce. Osnov svega je vizija, pisana...
Read more →

SNIMANJE KUKOVA

04. Nov. 2008. Radiologija, posebna grana medicine, obuhvata dijagnosticku i terapijsku primenu jonizujuceg zracenja. Zasto posebna? Dijagnosticki i terapijski rezultati direktno su proporcionalni stepenu kompleksnog znanja koje pored medicine obuhvata medicinsku i tehnicku...
Read more →

PUTOKAZ

01. Oct. 2008. Srpska kinologija, kao deo internacionalne FCI organizacije, ima dugu tradiciju delovanjam uzgojne rezultate kao i mesecne casopise koji o tome obavestavaju. Prethodni broj casopisa Moj Pas bio je posvecen zlatnim retriverima. Rasa koja izaziva sve vece...
Read more →

SANITACTEAM DAY DREAM

01. Aug. 2008. Naslovna stranica: Dewmist Dandy Knight Zlatni retriver, jedna od najpopularnijih rasa, kako u svetu tako i kod nas, zasluzuje posebnu paznju na stranicama ovog casopisa. Ne treba posebno navoditi koliko je popularan, ne samo u svetu kinologije vec i u ostalim...
Read more →