News 2010

Dogs Show Judge Result Dunny Heidi Dandy IDS Novi Sad Srb Suage Jan Roger N cac cac cacib cac cacib bob bog Dunny Heidi Dandy IDS Zobnatica Srb Pavel Sulcek Cz cac cac cac r.cacib Dunny Heidi Dandy NS Pancevo Srb Oliver Simon Srb  cac cac cac Dunny Heidi Dandy NA Stapar Srb Ivan...
Read more →

Razgovor sa SLOBODANOM NOVAKOM

13. Dec. 2010. U svetu vlasnika pasa od 1995 “Novak” je sinonim kvaliteta, stručnosti i posveċenosti kompletnoj veterinarskoj zdravstvenoj brizi i lecenju. Ambulanta “Novak” stasala je u kliniku sa stalno zaposlenom ekipom mladih veterinara različitih specijalnosti koji su...
Read more →

Razgovor sa SNEZANOM VOSTINAROV

26. Oct. 2010. …”Nekontrolisana reprodukcija zlatnih retrivera u proteklom periodu dovela je do situacije da danas imamo veliki broj pasa sa lośim genetskim nasleđem, pre svega sa epilepsijom i displazijom kukova. Sa druge strane imamo dosta uvoznih pasa različitih...
Read more →

Razgovor sa STEVANOM DOROSLOVACKIM

12. Oct. 2010. “…Čini se da su lovački psi retka kategorija pasa koja ima jasnu ulogu u relaciji sa čovekom. Saradnik u lovu. Za mnoge druge kategorije pasa to se ne može reċi. Odbačeni na ulicama, vezani lancima, zatvoreni u kavezima, pa čak i oni u foteljama…Ko i...
Read more →

Razgovor sa VLADIMIROM TERZINOM

20. Sep. 2010. Započinjemo seriju razgovora sa ljudima koji su radom u ovoj oblasti ostavili trag svojim nesebičnim doprinosom za poboljśanje kvaliteta života i zbrinjavanju pasa. Miśljenja, iskazana tokom narednih intervjua mogu ukazati na mnoge pozitivne resurse u ovome miljeu...
Read more →